Tin tổng hợp
23/05/2022
Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021và triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
08/04/2022
UBND XÃ MÊ LINH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
08/04/2022
HTXDVNN MÊ LINH ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
28/10/2021
HTXDVNN Mê Linh tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây khoai tây vụ đông cho nông dân
12/08/2021
Sáng ngày 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các vị đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến.
02/08/2021
HĐND xã khóa XXI, tổ chức thành công Kỳ họp thứ 2