Thông báo số 56/TB-UBND ngày 06/7/2021 về việc thay đổi một số nội dung Thông báo số 50/TB-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Thái Bình năm 2021
Ngày 07/07/2021

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 38
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác