Giới thiệu chung về xã Mê Linh
Ngày 24/04/2020

- Vị trí địa lý: 
Xã Mê Linh là một xã nội đồng nằm ở phía tây Bắc huyện Đông Hưng cách Trung tâm huyện 5 Km  theo đường chim bay,
 Phía bắc giáp xã An Châu
 Phía nam xã Hợp tiến và xã Phong Châu
 Phía Đông giáp xã Phú Lương; 
 Phía Tây giáp xã Lô Giang
Lịch sử quá trình phát triển:
Quá trình hình thành và phát triển của   xã Mê Linh gắn liền với sự hình thành và phát triển của huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình. Dựa vào những nghiên cứu địa chất đị mạo, các dấu tích khảo cổ và các nguồn sử liệu còn lưu giữ được đất Đông Hưng( bao gồm cả xã Mê Linh) có trên dưới 2000 năm tuổi. Qua nhiều lần sát nhập, chia tách đến năm 1956  đến nay xã Mê Linh  được thành lập Gồm 7 thôn: Thôn Hậu; thôn Hữu; thôn Đoài; thôn Tiền; thôn An Vĩnh; thôn Đầm; thôn An Thái.(Theo tài liệu lịch sử Đảng bộ xã Mê Linh giai đoạn 1930- 2014)
Đến 2020 quy mô hành chính được chia thành 7 thôn trong đó có 1 thôn loại 1 và 3 thôn loại 2; 3 thôn loại 3.
Xã có ba  nhà thờ họ giáo và hai di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đó là  chùa  Đại Bi nằm địa bàn thôn Đoài và Miếu thờ Tiến sỹ Nguyễn Thành (Miếu Quan Nghè) nằm trên địa bàn thôn An Vĩnh . Nhân dân Mê Linh vốn có truyền thống đoàn kết, cần cù năng động sáng tạo trong lao động xản xuất, anh dũng kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chống lại thiên tai.
-Giáo dục: Trên địa bàn xã có ba trường học: Trường Mầm Non; Trường Tiểu học và THCS; Trường phổ thông trung học Mê Linh.Nhân dân Mê Linh có truyền thống hiếu học; xã hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập đúng độ tuổi mức độ hai cả bậc Tiểu học THCS và trẻ Mầm Non 5 tuổi.
-Giao thông: Xã có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi. Từ trung tâm thị trấn Đông Hưng về xã qua tuyến đường ĐH 45 đường mới được nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; từ tuyến đường ĐH vào xã có ba tuyến đường trục xã đều được rải đá láng nhựa thường xuyên được cải tạo nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngoài ra các tuyến đường liên thôn, liên xóm đều pê tông hoá 100% bảo đảm việc giao thông thuận tiện cho nhân dân.
-Kinh tế: Là xã thuần nông về cây lúa, một số năm gần đây xã thực hiện chuyển đổi cư cấu cây trồng vật nuôi, mở mang ngành nghề. Xã có nghề truyền thống làm dũa cưa hiện nay vẫn còn lưu giữ nhưng không phát triển mạnh như những năm trước đây và đã du nhập thêm một số nghề thủ công truyền thống như nghề may mặc; may túi xuất khẩu, nghề làm cạm chuột ..