Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ MÊ LINH

Xã nằm ở phía Tây của  Thị Trấn Đông Hưng và có vị trí:
• Đông giáp Xã Phú Lương;
• Tây giáp Lô Giang;
• Nam giáp Xã Hợp Tiến và xã Phong Châu;
• Bắc giáp xã An Châu.